Skip to content

افتتاح دستگاه توموتراپی از نوع رادی زکت ۹ در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری به عنوان سانتر آموزشی دستگاه توموتراپی ازنوع رادی زکت۹ انتخاب شده

مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری به عنوان سانتر آموزشی دستگاه توموتراپی ازنوع رادی زکت۹ انتخاب شده .

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری همزمان باهفته وحدت و ولادت رسول گرامی اکرم (ص) دستگاه توموتراپی ازنوع رادی زکت ۹ با حضور حسین زادگان استاندار مازندران،بابایی کارنامی نماینده مجلس مردم شهرستان ساری ، دکتر موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دکتر غفاری رییس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری وجمعی ازمسئولین استانی وشهری در این مرکزافتتاح گردید.

دستگاه توموتراپی مدل رادی زکت ۹ ساخت شرکت اکوریمی باشد که ازبروزترین دستگاهای موجوددردنیا می باشدکه درحال حاضرتنها در دو مرکز دولتی کشور نصب وراه اندازی شده است.

این دستگاه قادراست بطورهمزمان درحین درمان رادیوتراپی  سی تی اسکن رانیزبر روی بیماران انجام دهد.

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری به عنوان سانتر آموزش دستگاه توموتراپی برگزیده شده است.