Skip to content

همزمان باسالروزمیلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (علیهاالسلام) برگزارشد.

به مناسبت سالروز میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (علیهاالسلام) روز دختران وآغاز«دهه کرامت» مراسم جشنی در مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری برگزار گردید.

به مناسبت سالروز میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (علیهاالسلام) روز دختران وآغاز«دهه کرامت» مراسم جشنی در مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری همزمان بافرا رسیدن اول ذی القعده سالروز میلاد حضرت معصومه (س) روز دختران و«دهه کرامت» مراسم جشنی باهمکاری بسیج جامعه پزشکی وستاد اقامه نماز باحضور پرشور کارکنان ، پزشکان ، وهمراهان بیمار درنمازخانه این مرکز برگزار گردید .

درپایان مراسم ضمن پذیرایی از حاضرین ازبرگزیدگان  بیست وششمین جشنواره قرآنی هدهد1400 دربخش آوایی ومعارف دانشگاههای علوم پزشکی با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.