Skip to content

تاریخچه

   مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۳۲ تاسیس شد.این مرکز با ۳۲۸ تخت مصوب از سال ۱۳۷۱ به صورت آموزشی درمانی بهره برداری شد و جزء بیمارستان های منتخب کشور است که به صورت هیئت امنایی اداره می شود. بزرگترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز ارجاع استان و استان های همجوار در رشته های جراحی مغزواعصاب ، زنان ، مامایی ، IVF، عروق ، توراکس، ترومای متعدد ، ارتوپدی کانسر و مرکز فوق تخصصی کلیه گرایش های داخلی و بخش های ICU و NICU است.همچنین دارای ۱۱ بخش بستری در گرایش های مذکور می باشد.

 • نام بیمارستان / زایشگاه : مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری
 • آدرس : ساری ، خیابان رازی ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
 • کدپستی : ۳۳۱۳۱-۴۸۱۶۶ ، تلفن : ۴-۳۳۳۶۱۷۰۰ ، دورنویس : ۳۳۶۳۷۵۴
 • وابسته به : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • نوع مالکیت : دولتی
 • سال بهره براداری اولیه : ۱۳۷۱
 • نوع فعالیت : آموزشی درمانی
 • رشته فعالیت : عمومی
 • تعداد تخت های مصوب : ۳۲۸
 • میانگین تخت فعال بیمارستان در سال ۱۳۹۵: ۳۸۲ تخت
 • تعداد بلوک : یک بلوک اداری و سه بلوک درمان
 • مساحت کل زمین : ۱۸۰۰۰متر مربع و زیر بنای بیمارستان ۲۵۶۷۲متر مربع می باشد.
 • تعداد خطوط تلفن مستقیم : ۴۰ خط
 • بیمارستان به شبکه جهانی اینترنت متصل می باشد و نیزمجهز به شبکه داخلی است.

 

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره ) ساری به عنوان تنها مرکز ارجاعی منطقه که به صورت هیئت امنایی اداره می­شود و با استفاده از مدیریت و اختیارات بیمارستان­های منتخب مأموریت­های زیر را به عهده دارد:

 

درمان :

 1. ارائه خدمات درمانی اورژانس به صورت ۲۴ ساعته
 2. ارائه خدمات درمانی تخصصی در رشته­های داخلی، جراحی عمومی، زنان زایمان، ارتوپدی و فلوشیپ زانو و لگن، جراحی زنان و فلو شیپ نازایی و آنکولوژی، ارولوژی و فلوشیپ سنگ­شکنی، جراحی مغز و اعصاب،پیوند کلیه، جراحی سرطان، فلوشیپ دست ، شیمی در مانی سرپایی، رادیوتراپی،ICU ، بیهوشی و دیالیز.
 3. ارائه خدمات درمانی فوق تخصصی در رشته­های گوارش و کبد، غدد درون­ریز، روماتو لوژی، نفرولوژی، ریه، هماتولوژی، آنکولوژی، جراحی توراکس، جراحی عروق، نوزادان.
 4. ارائه خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی از قبیل MRI، CT Scan، آزمایشگاه، پاتولوژی، ایمنوهیستوشیمی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، اسپیرومتری، آندوسکوپی، کلونوسکوپی، برونکوسکوپی، لاپاراسکوپی، ERCP، FNA،IVF .
 5. ارائه خدمات کلینیکی و درمانگاهی با کلیه تخصص­ها و فوق تخصص­ها، درمانگاه دیابت ودندانپزشکی، داروخانه بستری و سرپائی.

 

آموزش و پژوهش :

 1. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به پزشکان، کارکنان و دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی.
 2. کمک به آموزش و تربیت کادر تخصصی پزشکی در رشته­های جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی، پاتولوژی و رادیولوژی.
 3. کمک به آموزش و تربیت پزشک عمومی، پیراپزشک، پرستار و ماما .

 

دورنما (vision) :

بیمارستان امام خمینی (ره) ساری به فراخور نام بزرگ و تاریخی خود مصّمم است که با تکیه بر سرمایه­های عظیم علمی و کارشناسی خود در پنج سال آینده به برنامه­های ذیل دست یابد :

 1. مهمترین و اصلی­ترین مرکز درمانی در بین بیمارستان­های دولتی و خصوصی باشد.
 2. مهمترین مرکز خدمات آموزشی و پژوهشی منطقه باشد.
 3. با ارائه شیوه­های نوین مدیریتی در جهت ارتقاء فرآیندها به ارائه خدماتی بالاتر از حد انتظار بیماران و مراجعین و پرسنل خود گام بردارد.
 4. مشارکت چشمگیر و کامل مردمی را در جهت ارتقاء مستمر کمی و کیفی مرکز جلب نماید.

 

ارزش­ها

 • حفظ کرامت انسانی برای همه افراد بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، مذهب و ...
 • احترام به حقوق بیماران براساس آیین­نامه منشور حقوق بیمار و تکریم ارباب رجوع .
 • احترام به حقوق کلیه پرسنل خود در هر سطح و مقام .

حفظ ارزش­ها و قوانین و رعایت طرح انطباق خدمات درمانی.