Skip to content

مناقصه و مزایده ها

واگذاری امور مربوط به  خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان های امام خمینی (ره) فریدونکنار و شهدای زیراب

 

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)، تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا، خدمات دندانپزشکی و پروتز دندانی  ، خدمات تخصصی و پرستاری ، خدمات آموزشی ، تحقیقاتی و نگهبانی ستاد مرکزی و واحدهای تابعه  سال ۱۴۰۰

 

آگهی مناقصه خرید تجهیزات کلینیک تخصصی بیمارستان بوعلی سینا ساری

 

آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا ی دانشجویان و مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری 

 

اصلاحیه آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری 

 

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)، تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا، خدمات دندانپزشکی و پروتز دندانی  ، خدمات تخصصی و پرستاری ، خدمات آموزشی ، تحقیقاتی و نگهبانی ستاد مرکزی و واحدهای تابعه  سال ۱۴۰۰

 

 آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی  و پشتیبانی و تخصصی واحدهای تابعه سال ۱۴۰۰

 

 آگهی مزایده حراج حضوری زمین مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

 

آگهی مناقصه  به خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه  وچاپگرکلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری، خرید یک دستگاه برونوسکوپ فلکسیبل مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری و  واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی و تخصصی واحد های تابعه 

 

آگهی مناقصه بیمه و واگذاری امور مربوط به تهیه  مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحد های تابعه 

 

واگذاری امور مربوط به ساخت فضای فیزیکی ، تجهیز، را ه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخشMRI بیمارستان امام خمینی (ره) نور