Skip to content

برنامه کشیک عفونی کلینیک

برنامه کشیک تخصصی و فوق تخصصی عفونی درمانگاه مصطفویان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)ساری

 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

ردیف

دکتر داوودی

دکتر درویش نیا

دکتر کوهکن

دکتر درویش نیا

دکتر کوهکن

صبح

دکتر علیخانی

دکتر درویش نیا

دکتر داوودی

دکتر درویش نیا

دکتر داوودی

عصر