بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1397/08/23 تعداد بازدید: 61
اهداي يك دستگاه اتوكلاو و يك دستگاه برون ده قلبي به بيمارستان امام خميني(ره)ساري
به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري به مناسبت دهه وقف، اداره اوقاف وامورخيريه يك دستگاه اتوكلاو ويك دستگاه برون ده قلبي كه از موقوفه مرحوم حاج محمدباقر تاجر ساروي به بيمارستان امام خميني(ره)ساري اهدا كردند.

اهداي يك دستگاه اتوكلاو و يك دستگاه برون ده قلبي به بيمارستان امام خميني(ره)ساري

به مناسبت دهه وقف دو دستگاه ازطرف اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان ساري به بيمارستان امام خميني(ره)ساري اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري به مناسبت دهه وقف، اداره اوقاف وامورخيريه يك دستگاه اتوكلاو ويك دستگاه برون ده قلبي كه از موقوفه مرحوم حاج محمدباقر تاجر ساروي به بيمارستان امام خميني(ره)ساري اهدا كردند.

در اين مراسم  دكتر رنجبران قائم مقام ومعاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، حجت‌الاسلام محمدمهدي حاتمي معاون بهره‌وري اقتصادي موقوفات و امور خيريه  كشورو حجت الاسلام ابراهيم حيدري مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران ساري و بهمراه مسئولين اداره اوقاف ساري ودكترميثاق شفيع زاد رئيس بيمارستان وجمعي از مسئولين بيمارستاني حضور داشتند.

حجت الاسلام ابراهيم حيدري مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران ساري از محل موقوفه محمدباقر تاجر ساروي براي بيمارستان امام خميني(ره)ساري دو دستگاه پزشكي براي اتاق عمل و اتاق سي‌سي‌يو خريداري شده است.

 

دكترميثاق شفيع‌زاد رئيس بيمارستان امام خميني(ره) در آيين اجراي نيت موقوفه محمدباقر تاجر ساروي با بيان اينكه تعاملي كه سازمان اوقاف با بيمارستان امام خميني(ره) ساري داشته بسيار ارزشمند است، اظهار كرد: طي سال جاري به اورژانس، آي‌سي‌يو و بيماران سرطاني در اين مركز درماني توجه خاصي شده است

رئيس بيمارستان امام خميني(ره) ساري با بيان اينكه بيماران مازندراني نيازمند توجه خيران و واقفان هستند، گفت: در بيمارستان امام با توجه به تعداد بالاي مراجعه كننده نيازمند تجهيزات بيشتري هستيم كه در اين راستا خيران و واقفان خيرانديش مي‌توانند ورود پيدا كنند