بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
تاریخ: 1397/04/21 تعداد بازدید: 35
مراسم يادبود درگذشت مرحومه مرضيه اميد وندچالي در بيمارستان امام خميني(ره) ساري برگزار شد
مرحومه مرضيه اميد وندچالي از پرستاران دلسوزو زحمتكش اين مركز بودند كه در راه خدمت كوشا بودند و در راه خدمت گذاري از هيچ تلاشي دريغ نمي كردند

مراسم يادبود درگذشت مرحومه مرضيه اميد وندچالي در بيمارستان امام خميني(ره) ساري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري مراسم يادبود درگذشت مرحومه مرضيه اميد وندچالي از پرسنل  زحمتكش اين مركز درماني با حضور قائم مقام مركز دكتررضانجفي كوتنايي و جمعي از پزشكان ،پرستاران وكاركنان وخانواده مرحومه  در سالن اجتماعات اين مركز برگزارگرديد

 مرحومه مرضيه اميد وندچالي از پرستاران دلسوزو زحمتكش اين مركز بودند كه در راه خدمت كوشا بودند و در راه خدمت گذاري از هيچ تلاشي دريغ نمي كردند

ضمن تلاوت كلام الله مجيد توسط قاري قران آقاي عليرضا بازاري و مداح اهل بيت اقاي نجفي نيز به مداحي ونوحه خواني پرداختند.

در ادامه مراسم سخنران حجت الاسلام اندرخورا كارشناس مذهبي بيان كردندجهان هستي محل امتحان الهي هست، انسان خداشناس در برابر مصيبت صبوري مي كند كساني كه در برابر مصيبت صبر مي كنند مورد توجه و عنايت الهي قرار مي گيرند

درپايان مراسم ضمن پذيرايي باذكر فاتحه ،ياد وخاطره در گذشتگان راگرامي داشتند