بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
br ENGLISH
عيادت از دانشجوي پزشكي عراقي عيادت از دانشجوي پزشكي عراقي
به گزارش روابط عمومي مركزاموزشي درماني امام خميني (ره)ساري رايزن فرهنگي كشور عراق دكتر ياسرعبدالزهرا الحجاج وكاردار سفارت عراق ذوالفقار ياسري به اتفاق تعدادي از مسئولين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و مسئولين بيمارستان امام خميني(ره)ساري ودانشجويان عراقي پزشكي كه در گرگان مشغول تحصيل بودند از بيمار حادثه واژگوني اتوبوس تهران-گنبد عباس حيدرالحداد عيادت بعمل آوردند.
1396/08/17
عيادت رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از حادثه ديدگان واژگوني اتوبوس جاده سوادكوه در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري عيادت رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از حادثه ديدگان واژگوني اتوبوس جاده سوادكوه در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري
به گزارش روابط عمومي مركزاموزشي درماني امام خميني (ره)ساري دكترسيد عباس موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به اتفاق دكتر حامد روحاني زاده معاون درمان دانشگاه ، دكترفرزاد گوهردهي مديرروابط عمومي دانشگاه ودكتر ميثاق شفيع زاد رئيس بيمارستان امام خميني (ره)ساري وجمعي از مسئولين بيمارستان از بيماران حادثه ديده واژگوني اتوبوس تهران-گنبد در جاده سوادكوه در بخش هاي مختلف اين مركز بستري مي باشند عيادت نمودند.
1396/08/16
عيادت مسئولين استان گلستان ازبيماران حادثه ديده واژگوني اتوبوس جاده سوادكوه در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري عيادت مسئولين استان گلستان ازبيماران حادثه ديده واژگوني اتوبوس جاده سوادكوه در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)ساري
به گزارش روابط عمومي مركزاموزشي درماني امام خميني (ره)ساري دكتراحمدي مديرهلال احمر استان گلستان وآقاي حسيني نماينده حوزه استانداري گلستان به اتفاق جمعي از مسئولين بيمارستان از بيماران حادثه ديده واژگوني اتوبوس تهران-گنبد جاده سوادكوه در بخش هاي مختلف اين مركز بستري مي باشند عيادت نمودند
1396/08/16
بيمارستان آموزشي و درماني امام (ره) ساري
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal